Despre suplimentul "Paul Popescu Neveanu"

          Suplimentul  "Paul Popescu Neveanu" a ocupat un loc deosebit de important în viaţa revistei şcolare "Împreună". Prin lucrările prezentate, specialiştii practicieni ce îşi desfăşoară activitate în domeniul psihopedagogiei speciale, consilierii psihopedagogice şi integrării educaţionale, au adus un plus de calitate şi originalitate în literatura de specialitate. Sintezele teoretice, eseurile şi modele de bună practică publicate în paginile sale au contribuit la îmbogăţirea literaturii de specialitate oferind un spaţiu de dialog pentru profesionistul şi specialistul practician din domeniile educaţiei speciale şi special-integrate.  Prin apariţiile sale, acest supliment a promovat şcoala noastră şi a răspuns promt unei nevoi reale a cadrelor didactice de a-şi expune experienţa profesională, a pune la dispoziţia cititorului modele de bună practică şi a oferi nou-venitului în sistem şansa interacţiunii cu paxisus psihopedagogic. 

          Primul număr al suplimentului nostru a apărut  odată cu lansarea numărului 2 al revistei "Împreună". Specialiştii practicieni din învăţământul special l-au primit cu entuziasm. Apariţia semestrială a sa a fost de bun augur.  În paginile acestui supliment au publicat prof. Doina Păşcuţă, prof. Mioara Novac, prof. Gujbă Felicia, prof. Aura Danielescu, prof. Adriana Bucur, ed./prof.  Adina Becu, Angel Gonzalez de la Aleja, prof. Cristina Dragotoniu, prof.Delia Ţăranu, prof. Ligia Neşcu, prof. Maria Doralina Dobrin, prof. Maria Tăut, prof. Evelina Chioran, prof. Silvia Andreea Rusu, prof. Cosmina Uzun, prof. Mihaela Bloancă... 

Despre Revista internaţională de specialitate "Asistenţa complexă de specialitate a persoanelor cu dizabilităţi"

         Revista internaţională "de specialitate "Asistenţa complexă a persoanelor cu dizabilităţi" este iniţiată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu" din Timişoara şi reprezintă o continuare a "Suplimentului de sinteze teoretice şi studii parctice în domeniul psihopedagogiei speciale", supliment apărut în cadrul mai multor numere ale revistei "Împreună". Suplimentul, această "mini-revistă", s-a dorit a fi, pentru specialiştii din şcoala noastră, o provocare pentru cunoaşterea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin studii şi cercetări ştiinţifice, pentru ca abordarea lor în actul educaţional, corectiv şi recuperator să se realizeze în funcţie de caracteristicile personalităţii lor şi prin stabilirea sarcinii pedagogice la nivelul "proximei dezvoltări".

          Ne doream însă ceva mai mult, ne doream să cunoaştem strategii şi orientări diverse în învăţământul special european, să împărtăşim experienţe profesionale trecând dincolo de graniţe. Astfel, în 2012, a apărut Revista internaţională de specialitate "Asistenţa complexă a persoanelor cu dizabilităţi"- I.S.S.N. 2285-9136

          Revista are un caracter internaţional, implicând, în baza acordurilor scrise, instituţii şi specialişti din România, Ungaria, Belgia şi Spania. Este deschisă tuturor specialiştilor din domeniul psihopedagogie speciale, practicienilor, cercetătorilor, adresându-se totodată studenţilor facultăţilor de profil şi publicului interesat.

          Ne dorim ca în paginile revistei să găsim precizări cu privire la reglementările legale naţionale şi internaţionale vizând persoanele cu dizabilităţi, modalităţi de organizare şi management instituţional (prezentarea diferitelor instituţii de profil din ţară şi străinătate cu oferta de servicii şcolare), informaţii privind asistenţa complexă de specialitate a persoanelor cu dizabilităţi (asistenţă educaţională, asistenţă socială, asistenţă medicală, terapii specifice), cercetări ştiinţifice în domeniu, experienţe pozitive dobândite în lucrul cu diferite categorii de persoane cu dizabilităţi," etc. 

prof. DOINA, PĂŞCUŢĂ (2016): "Revistele şcolii: Asistenţa complexă de specialitatea persoanelor cu dizabilităţi- revistă internaţională de specialitate", în Revista aniversară Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Paul Popescu Neveanu Timişoara- 50 ani, pp. 23