Distincţii/Premii obținute de revista școlară ”Împreună:

Fiecare participare a revistei noastre la Concursul naţional de reviste şcolare, etapa judeţeană, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, a fost încununată de succes, an de an obţinând premii sau menţiuni:

  1. mai 2009- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2008-2009;
  2. mai 2010- Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2009-2010; 
  3. mai 2011- Premiul al III-lea, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2010-2011; 
  4. iunie 2012- Premiul al III-lea, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2011-2012;
  5. iunie 2013: Menţiune, secţiunea reviste gimnaziale, anul şcolar 2012-2013;
  6. mai 2016: Premiul al II-lea, secțiunea reviste gimnaziale, anul școlar 2015-2016;
  7. mai 2021: Mențiune, secțiunea reviste gimnaziale, anul școlar 2021-2022;

La Concursul Național de Reviste Școlare, ediția 2016, etapa județeană, revista Împreună a primit Premiul special din partea Inspectoratului Școlar al Județului Timiș.

La Concursul naţional "Tineri jurnalişti în devenire",  inclus în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale 2014, ediţia mai 2014, revista şcolară "Împreună" a obţinut locul I, faza naţională, secţiunea reviste şcolare gimnaziale.

La Concursul naţional "Tineri jurnalişti în devenire", ediţia 2013, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Palatul Copiilor Piteşti, revista şcolară "Împreună" a obţinut premiul al II-lea la faza finală a concursului. 

La concursul regional ”Aripi”, ediția 2018, organizat de Liceul Teoretic ”Aurel Valicu” din Breza cu sprijinul Inspectoratului Scolar Județean Prahova si Ministerul Educatiei Nationale, revista Impreună a obținut locul I, secțiunea reviste școlare gimnaziale, etapa finală.

La concursul regional ”Aripi”, ediția 2022, organizat de Liceul Teoretic ”Aurel Valicu” din Breza cu sprijinul Inspectoratului Scolar Județean Prahova si Ministerul Educatiei Nationale, revista Impreună a obținut ____, secțiunea reviste școlare gimnaziale, etapa finală.