Modalităţi propunere articole/ Condiţii de publicare/ Apel articole

  • Materialele propuse spre publicare sunt recepţionate exclusiv pe adresa de e-mail a revistei, revistaimpreuna@gmail.com, până în data de 1 noiembrie, pentru publicarea în numărul aferent semestrului I al anului şcolar curent, sau 1 aprilie, pentru publicarea în numărul aferent semestrului al II-lea. 

  • Prin expedierea materialelor (articole, fotografii, etc) se cesionează revistei Împreună, exclusiv şi integral, dreptul de autor şi toate drepturile conexe.

  • Expedierea materialului nu implică obligativitatea publicării sale. Acesta poate fi publicat în numărul curent, amânat/respins de la publicare sau se poate solicita îmbunătăţirea sa.

  • Materialele publicate nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a şcolilor C.Ş.E.I. "Paul Popescu Neveanu" din Timișoara sau Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, finanţatorilor revistei, Consiliul Judeţean Timiş sau alţi parteneri precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Centrul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Timiş .

  • Autorul articolelor este direct responsabil de conţinutul, forma şi legalitatea materialelor propuse. 

  • Se pot publica: reportaje de la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare (relatarea profesorului coordonator, impresii ale elevilor participanţi, fotografii sugestive/relevante), informări despre performanţe deosebite la concursuri/competiţii ce implica elevii (la nivel interjudeţean, naţional, euroregional/international), experienţe didactice, poezii/compuneri pe teme date (un set de 3-4 compuneri şi 2-3 poezii pe o tema aleasă de profesorul îndrumător), curiozităţi, divertisment, note de lectura, evocări, etc.

.

.