Scurtă prezentare a activității extrașcolare

         Simpozionul elevilor ”Împreună facem școala să zâmbească” reprezintă un model de bună practică în care elevii cu C.E.S. și fără C.E.S., din școlile speciale, special-integrate și învățământul de masă lucrează împreună, în echipe mixte, realizând lucrări pe teme diferite pentru fiecare ediție.
          Experiențele plăcute anterioare arată că această activitate extrașcolară oferă șansa promovării elevului cu C.E.S. în colectivitatea școlară, comunitatea locală și nu numai. Edițiile anterioare au confirmat buna experiență din domeniul incluziunii școlare, ceea ce recomandă reluarea anuală a acestei manifestări.

Scop: Promovarea elevului cu C.E.S. în colectivitățile de elevi și comunitatea școlară prin valorizarea calităților sale umane, valorificarea produselor activităților sale, punerea în contexte pozitive și experiențe plăcute tuturor, la nivelul județului Timiș..
Obiective:

  1. Realizarea de activități extracurriculare cu elevul cu cerințe educaționale speciale prin mijlocirea interacțiunii direct între elevii cu C.E.S. integrați în învățământul special-integrat și elevii din învățământul de masă;
  2. Valorificarea și valorizarea produselor activității didactice extrașcolare a grupelor de elevi mixte, cu/fără cerințe educaționale speciale;
  3. Promovarea interacțiunilor pozitive între elevii cu C.E.S. și fără C.E.S. prin oferirea de modele comportamentale de fair-play și respect reciproc;
  4. Promovarea învățământului special integrat prin oferirea de modele de bună practică, a C.Ș.E.I. ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara ca ofertant de servicii educaționale incluzive și sprijin educațional.


Remember the time

Prima ediție a proiectului a fost organizată de Școala Gimnazială Comuna Mașloc în colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara, în anul școlar 2010-2011. Proiectul a fost organizat de prof. Corneliu Dragomir, prof. Adrian Nicola (director adjunct Școala Gimnazială Com. Mașloc), prof. Aura Codruța Danielescu (director Școala Gimnazială Com. Mașloc), prof. Feligia Gujbă, prof. Mihaela Petrov și prof. Angelica Sandu, profesori de sprijin la școala din Mașloc. Au participat elevi cu C.E.S. integrați la școala din Mașloc cu structuri de sprijin oferite prin Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara. Tema primei ediții a simpozionului a fost ”joc și joacă în lumea noastră” iar cele mai bune compuneri realizate de elevi au fost publicate în paginile revistei școlare ”Împreună”.

A doua ediție a proiectului a fost organizată în anul școlar 2012-2013, de Școala Gimnazială Comuna Mașloc în colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara. Proiectul a fost organizat de psih. Corneliu Dragomir, profesor de sprijin la Școala Gimnazială Com. Mașloc, angajat al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara, prof. Vandana Cotoc, prof. Ilie Ivașca, prof. Adoch Aurelia, prof. Sorina Matei, prof. Camelia Mălăeștean, prof. Viorica Decean, cadre didactice de la Școala Gimnazială Mașloc. Ediția a fost inclusă în Agenda manifestărilor cultural-artictice, sportive și de tineret a Județului Timiș, fiind organizată în parteneriat și cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Centrul pentru cultură și artă al județului Timiș, consiliul Județean Timiș. Activitatea a avut loc în cadrul Săptămâna școala altfel. Tema acestei ediții a fost ”Rolul disciplinelor școlare în viața noastră”.

Din anul școlar 2013-2014, Simpozionul elevilor ”Împreună facem școala să zâmbească” devine un eveniment de marcă pentru Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, jud. Timiș. Activitatea capătă notorietate, buna lui desfășurare este sprijinită cu dăruire de Primăria și Consiliul Local Dumbrăvița, este promovat de presa locală (Dumbrăvița TV și ziarul Monitorul de Dumbrăvița.)

Astfel, ediția a III-a are loc în anul școlar 2013-2014, fiind organizată de Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița în colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara în cadrul Săptămâna școala altfel: să știm mai multe, să fim mai buni. Participă elevi cu/ fără CES de la Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița, Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara, Școala Gimnazială Nr. 20 Timișoara. Activitățile sunt organizate de prof. Dragomir Corneliu, prof. Simina Furdui, prof. Zenobia Albici, prof. Loredana Costaiche și prof. Carla Boșcovici. Tema acestei ediții a fost ”Zona metropolitană Timișoara: spațiu multicultural și identitate interetnică”

Următoarea ediție, ediția a IV-a a fost organizată în cadrul Săptămâna școala altfel, să știm mai multe, să fim mai buni, de Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița în colaborare cu Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara. Tema acestei ediții a fost ”Citește o carte”. Participă elevi cu/ fără CES de la Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița, Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara.

Ediția a V-a a fost organizată în cadrul Săptămâna școala altfel, să știm mai multe, să fim mai buni, de Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița în colaborare cu Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara. Tema acestei ediții a fost ”Personaje de desene animate/ eroi de lectură”. Au participat peste 40 de elevi de la Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara, , Școala Gimnazială Com. Pișchia, Școala Gimnazială Nr. 7 ”Sf. Maria”, mun. Timișoara, Școala Gimnazială Nr. 21 ”Vicențiu Babeș” Timișoara, Școala Gim. Com. Moșnița Nouă.

Ediția a VI-a a fost organizată în cadrul Săptămâna educației speciale, de Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița în colaborare cu Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara. Tema acestei ediții a fost ”Vizitează o țară din Uniunea Europeană”. Au participat peste 80 de elevi de la Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara, Școala Gimnazială Com. Pișchia, Școala Gimnzială Moșnița Nouă, Școala Gimnazială Nr. 7 ”Sf. Maria”, mun. Timișoara, Școala Gimnazială Nr. 21 ”Vicențiu Babeș” Timișoara. Tema acestei ediții a fost ”Vizitează o țară din U.E.”.