Modalităţi propunere articole/ Condiţii de publicare/ Apel articole

  • Materialele propuse spre publicare sunt recepţionate exclusiv pe adresa de e-mail a revistei, revistaimpreuna@gmail.com, până în data de 1 noiembrie, pentru publicarea în numărul aferent semestrului I al anului şcolar curent, sau 1 aprilie, pentru publicarea în numărul aferent semestrului al II-lea. 

  • Prin expedierea materialelor (articole, fotografii, etc) se cesionează revistei Împreună, exclusiv şi integral, dreptul de autor şi toate drepturile conexe.

  • Expedierea materialului nu implică obligativitatea publicării sale. Acesta poate fi publicat în numărul curent, amânat/respins de la publicare sau se poate solicita îmbunătăţirea sa.

  • Materialele publicate nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a şcolii editor, C.Ş.E.I. "Paul Popescu Neveanu" din Timișoara, a şcolii coeditor, Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, finanţatorilor revistei, Consiliul Judeţean Timiş sau alţi parteneri precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Centrul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Timiş .

  • Autorul articolelor este direct responsabil de conţinutul, forma şi legalitatea materialelor propuse. 

  • Se pot publica: reportaje de la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare (relatarea profesorului coordonator, impresii ale elevilor participanţi, fotografii sugestive/relevante), informări despre performanţe deosebite la concursuri/competiţii ce implica elevii (la nivel interjudeţean, naţional, euroregional/international), experienţe didactice, poezii/compuneri pe teme date (un set de 3-4 compuneri şi 2-3 poezii pe o tema aleasă de profesorul îndrumător), curiozităţi, divertisment, note de lectura, evocări, etc.

Toate drepturile rezervate autorilor. Nicio parte a acestui site sau materiale upladate, nu pot fi reproduse sau transmise sub nicio formă şi prin niciun mijloc, fie el electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură.

Un proiect: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa.

Proiect cofinanţat de: Consiliul Judeţean Timiş prin Agenda Manifestărilor Cultural-Artistice şi de Tineret 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 cu sprijinul Inspectoratul Şcolar Județean Timiş şi Casa de Cultură şi Artă a Județului Timiş

Administrare webpage, prof. DRAGOMIR CORNELIU