Pe scurt...

 „Cel ce a avut o copilărie frumoasă şi fericită şi-a adunat comoara necesară în care să-şi regăsească mângâierea şi în cele mai dureroase clipe ale vieţii sale"- Wilhelm Wundt

Pornind de la această perspectivă şi nu numai, ne propunem ca prin proiectul de faţă, organizat la nivel interjudeţean, să creăm axe tematice în retorica discursivă a conţinuturilor opiniei publice şi percepţiei comunităţilor privind copiii cu disabilităţi, în sensul şi sentimentul public al comunicării, toleranţei şi cooperării. Miza demersului nostru, se înţelege, este aceea de a limita segregarea socială şi a promova incluziunea socială a dizabililor nu prin anatema milei publice ci a acceptorii înseşi căci... fiecare [dintre noi] este special.

Acest  proiect urmăreşte:

Cooperare instituţională: identificarea unor perspective de parteneriat şi colaborare interinstituţionale privind reale oportunităţi de dezvoltare a ofertei educaţionale, servicii educaţionale şi consiliere, proiecte şi parteneriate interşcolare prin dezvoltarea spectrului de activităţi extracurriculare şi extraşcolare

Socializarea copiilor: asigurarea compatibilităţii cu sistemul de educaţie  din şcolile de masa, deschiderea copilului către ceilalţi, stabilirea de relaţii interpersonale, asigurarea de şanse egale pentru toţi copii şi dobândirea  de  experienţe diferite  în  dezvoltarea copilului.

Comunicare şi experienţe comune: discuţii şi observări tematice purtate cu şcolarii şi cadrele didactice coordonatoare,  trăirea de experienţe comune, dobândire şi transfer de cunoştinţe prin activităţi de socializare, de cunoaştere şi culturale.

Activităţile propuse a se organiza în cadrul acestui proiect sunt:

 • Şcoala în cuvinte şi culori, manifestare menită a marca ziua educaţiei şi/sau ziua învăţătorului
 • Maratonul toleranţei, manifestare ce are ca scop promovarea mişcării în aer liber, şi seorganizează cu ocazia zilei de 5 Mai, Ziua europeană de luptă împotriva discriminării.


Începând cu anul școlar 2016-2017, proiectul Fiecare este special va fi reconfigurat, astfel, Concursul interjudețean Școala în cuvinte și culori va fi proiect de sine stătător iar Maratonul toleranței se va roganiza la nivel județean, în Timiș.

prof. Corneliu DRAGOMIR- initiator/coordonator; prof. Violeta GEMENE- coordonator; Luciana VASILUTA- coordonator 

     Ediţia a-VI-a, anul şcolar 2014-2015 

Liderul de parteneriat al ediţiei: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara

Instituţii partenere:

 • Inspectoratul Şcolar Timiş
 • Consiliul Judeţean Timiş
 • Centrul pentru Cultură şi Artă Timiş
 • C.S.E.I. "Contantin Pufan", Drobeta Tr. Severin

 Cu participarea:

 • Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa, jud. Timiş
 • Şcoala Gimnazială Com. Dârvari, jud. Mehedinţi
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1 [structura Şcoala Gimnazială Nr. 4] Timişoara

     Ediţia a-V-a, anul şcolar 2013-2014 

Liderul de parteneriat al ediţiei: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara

Instituţii partenere:

 • Inspectoratul Şcolar Timiş
 • Consiliul Judeţean Timiş
 • Centrul pentru Cultură şi Artă Timiş
 • C.S.E.I. "Contantin Pufan", Drobeta Tr. Severin

 Cu participarea:

 • Şcoala Gimnazială Com. Dumbrăviţa, jud. Timiş
 • Şcoala Gimnazială Com. Dârvari, jud. Mehedinţi
 • Şcoala Gimnazială Nr. 1 [structura Şcoala Gimnazială Nr. 4] Timişoara
 • Şcoala Gimnazială Com. Maşloc, Jud. Timiş
 • Şcoala Gimnazială Nr. 25 Timişoara

     Ediţia a-IV-a, anul şcolar 2012-2013

Liderul de parteneriat al ediţiei: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara

Instituţii partenere:

 • Inspectoratul Şcolar Timiş
 • Consiliul Judeţean Timiş
 • Centrul pentru Cultură şi Artă Timiş
 • C.S.E.I. "Contantin Pufan", Drobeta Tr. Severin

         Ediţia III, anul şcolar 2011-2012                              

Liderul de parteneriat al ediţiei: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara

Instituţii partenere:

 • Inspectoratul Şcolar Timiş
 • Consiliul Judeţean Timiş
 • Centrul pentru Cultură şi Artă Timiş

 Ediţia a-II-a, anul şcolar 2010-2011

Liderul de parteneriat al ediţiei: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara

Instituţii partenere:

 • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Drobeta Tr. Severin
 • Şcoala cu cls. I-VIII Maşloc, jud. Timiş
 • Şcoala Specială "Semenii" din Negotin, Serbia

Instituţii invitate:

 • Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia, Timiş
 • Şcoala cu cls. I-VIII Giarmata, Timiş
 • Universitatea Craiova, Facultatea de Educatie Fizică şi Sport
 • Scoala Speciala din Negotin, Serbia
 • Scoala de Muzica din Negotin, Serbia

 Ediţia I, anul şcolar 2009-2010

Initiator si lider de parteneriat al editiei: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara

Instituţii partenere:

 • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Drobeta Tr. Severin
 • Şcoala cu cls. I-VIII, Liebling, Timiş

Instituţii invitate:

 • Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia, Timiş
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi
 • C.J.R.A.E. Mehedinţi

Finanţare/ Sprijin financiar: C.C.A.C. Timiş şi S.C. Intim S.R.L.  Tr. Severin

Toate drepturile rezervate autorilor. Nicio parte a acestui site sau materiale upladatel nu pot fi reproduse sau transmise sub nicio formă şi prin niciun mijloc, fie el electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură, fără acordul scris cumulativ al deţinătorilor de copyright: conducerea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu" şi bordul revistei şcolare "Împreună".

Un proiect: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara Cofinanţare: Consiliul Judeţean Timiş prin Agenda Manifestărilor Cultural-Artistice şi de Tineret cu suportul Inspectoratul Şcolar Timiş şi Casa deCultură şi Artă Timiş