Bun găsit!

          Revista şcolii, „Împreună”, este editată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş. Alături de elevii, părinţi şi cadrele didactice de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, publică/ au publicat şi colegi de la Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa,  Şcoala Gimnazială Maşloc, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică Timiş, Şcoala Gimnazială Comuna Pişchia, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Timişoara, Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sf. Maria" din Timişoara, Şcoala Gimnazială Nr. 20 Timişoara, Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Liceul Teoretic "Vlad Tepes" Timisoara, etc. 

          Dimensiunea europeană a revistei noastre este dată de promovarea valorilor şi culturii spaţiului social european, schimburi de articole cu reviste europene precum „Down 21”, din Spania, promovarea unor publicişti din ţări precum Italia, Spania, Ungaria, Serbia.

          Publicaţia noastră este recunoscută de Biblioteca Naţională a României, are I.S.S.N. propriu (2066-4729), iar numerele publicate sunt incluse în Fondul Naţional de Carte.

Alte informații:

          Un proiect deosebit organizat de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu”, mun. Timișoara, sub egida revistei noastre este ”Împreună luptăm împotriva discriminării”, inclus în Calendarul Activităților Educative Naționale. Această activitate promovează ziua de 5 mai, Ziua europeană de luptă împotriva discriminării și a egalității de șanse.

            Pe parcursul primelor 12 numere, în cadrul revistei s-a editat şi Suplimentul de sinteze teoretice şi studii practice in domeniul psihopedagogiei speciale si integrarii educationale ”Paul Popescu Neveanu”, supliment ce s-a dezvoltat într-o veritabilă revistă de specialitate internaţională de sine stătătoare, independentă de proiectul nostru.

          Postul local de televiziune, ”Dumbrăvița tv”, de-a lungul timpului, a încercat să promoveze activitățile extrașcolare în care au fost implicați elevii cu cerințe educaționale speciale integrați la Școala Gim. Com. Dumbrăvița cu structuri de sprijin oferite de Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu” Timișoara. Un exemplu este promovarea numărului 17 al revistei școlare Împreună.

Remember the time (istoric):

             Revista ”Împreună” a fost lansată de C.Ș.E.I. Paul Popescu Neveanu Timișoara în parteneriat cu Școala cu cls. I-VIII Pișchia. În perioada 2008-2010, revista a fost editată de cele două școli. În perioada 2010-2013 parteneriatul editorial se lărgește prin participarea Școala Gimnazială Com. Mașloc.
             Din 2013, parteneriatul editorial se restructurează astfel că editori ai revistei Împreună devin C.Ș.E.I. Paul Popescu Neveanu Timișoara și Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița.
             Publicarea revistei s-a realizat, cel mai frecvent, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș, proiectul editorial fiind inclus în Agenda manifestărilor cultural-artistice sportive și de tineret. În numeroase rânduri, pentru multiplicarea numerelor s-a oferit sprijin financiar și din partea cadrelor didactice sau al părinților elevilor care au publicat.

Toate drepturile rezervate autorilor. Nicio parte a acestui site sau materiale upladate, nu pot fi reproduse sau transmise sub nicio formă şi prin niciun mijloc, fie el electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură.

Un proiect: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Paul Popescu Neveanu", Timişoara în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa.

Proiect cofinanţat de: Consiliul Judeţean Timiş prin Agenda Manifestărilor Cultural-Artistice şi de Tineret 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 cu sprijinul Inspectoratul Şcolar Județean Timiş şi Casa de Cultură şi Artă a Județului Timiş

Administrare webpage, prof. DRAGOMIR CORNELIU